Komunikat dotyczący skorygowania błędu pisarskiego w dokumentacji do naboru nr 15/2019 – obowiązujący od 19.11.2019 r. (tj. dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
image_pdfimage_print

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż zmianie uległ :

  • Załącznik nr 1 do Ogłoszenia „Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”

Zmiana dotyczy skorygowania oczywistej omyłki pisarskiej w pkt. III. Sposób składania wniosków,  który po zmianach otrzymuje brzmienie:

„Papierowe egzemplarze składanego wniosku powinny być trwale spięte (np. każdy wpięty do oddzielnego skoroszytu), a następnie wpięte do segregatora (dwie wersje papierowe oraz Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w ramach RPOWP na lata 2014- 2020)”.

Do pobrania:
Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej