Konkurs MAŁE PROJEKTY BDN-MP/IV/2012

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte
Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Województwa Podlaskiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi III ale przyczyniają sie do osiągnięcia celów tej osi (konkurs BDN – MP/IV/2012
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
w terminie od 21 maja 2012 r. – 15 czerwca 2012 r.
limit dostępnych środków: 478 853,33 zł
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2012 r. o godz. 15.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami oraz wersją elektroniczną.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne są:

W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji składając wraz z wnioskiem.Do pobrania wniosek na wyprzedzające finansowanie: