Konkurs na działania: MAŁE PROJEKTY, ODNOWA I ROZWÓJ WSI, TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte
Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Województwa Podlaskiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działań:

1. Małe projekty tj.operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi III ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (konkurs BDN – MP/VI/2013)

– limit dostępnych środków 350 000,00 zł.

2. Odnowa i rowój wsi (konkurs BDN -OW/IV/2013)

– limit dostępnych środków 241 568,00 zł.

3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (konkurs BDN -TM/IV/2013)

– limit dostępnych środków 24 133,00 zł.

za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

w terminie od 6 maja 2013 r. – 31 maja 2013 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 maja 2013 r. o godz. 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami oraz wersją elektroniczna należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne są:

  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok
  • w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl, Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury www.lgd-bdn.pl , oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Aby operacja została wybrana do realizacji niezbędne jest osiągniecie 25 % punktów.

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania lub pod numerem tel. 86 273 80 44 oraz adresem e-mail: lgd.biebrza@op.pl

Pliki do pobrania MAŁE PROJEKTY:

 

Pliki do pobrania ODNOWA I ROZWÓJ WSI:

 

Pliki do pobrania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW:

 

Autor:
Data dodania: 2013-04-09 09:22:20