Konkursy: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte
Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Województwa Podlaskiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit dostępnych środków 249 133,00 zł (konkurs BDN – RN/II/2011)
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit dostępnych środków-324 133,00 zł (konkurs BDN – TM/II/2011)
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
w terminie od 24 października 2011 r. –14 listopada 2011 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w Grajewie, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 14 listopada 2011 r. o godz. 15.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na obowiązującym formularzu z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne są:

    • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok
    • w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
    • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl
    • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury www.lgd-bdn.pl
    • na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.plAby operacja została wybrana do realizacji niezbędne jest osiągnięcie 25% punktów podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD.Informacje na temat w/w działania udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania po numerem tel. 86 273 80 44.

Pliki do pobrania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Pliki do pobrania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: