Konkurs BDN – OW/I/2010 Odnowa i rozwój wsi

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte
image_pdfimage_print

Zarząd Województwa Podlaskiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” (konkurs BDN – OW/I/2010
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
w terminie od 15 lutego 2010 r. – 16 marca 2010 r.
limit dostępnych środków: 431 253,00 zł.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w Grajewie, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 marca 2010 r. o godz. 15.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne są: