Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

w związku z prawidłową realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju  przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategi Rozwoju dot. przesunięcia środków finansowych pomiędzy celami głównymi. Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD  do dnia 25.06.2018 r. do godz. 14:00.

 

projekt uchwały – do konsultacji