Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniający przesunięcie środków finansowych w ramach EFRR oraz EFRROW, aktualizację nazw oraz wartości wskaźników w ramach EFS.

Uzasadnienie: Planowane zmiany są wynikiem zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej, co wiąże się z trudnością rekrutowania uczestników projektów w ramach naborów działania 9.1 (EFS). Przesunięcia w budżecie zapewnią najefektywniejsze wykorzystanie środków przy osiągnięciu wskaźników.  

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD Biebrzański Dar Natury  do dnia 24.09.2019 r. do godz. 13:00.