Zaproszenie na szkolenie – 26.09.2019 r

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu pracy na rzecz włączenia społecznego, dotyczące typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, które odbędzie się w dniu 26 września br. w świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie w godzinach 10:00-16:30.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną założenia realizacji projektów dotyczących wsparcia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, realizowanych w szczególności w ramach Klubów Seniora.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go na adres lgd.biebrza@op.pl

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy