Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniający przesunięcie środków finansowych w ramach EFRR.

Projekt uchwały do konsultacji

Lokalna Strategia Rozwoju do konsultacji

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD Biebrzański Dar Natury  do dnia 22.03.2019 r. do godz. 13:00.