Spotkanie na zamku w Białogrądach

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

W dniu 25 sierpnia 2013r. w ramach projektu “PRZYJEDŹ, POZNAJ, POKOCHAJ…” -Transgraniczny projekt rozwoju turystycznego uczestniczyliśmy w ognisku w Białogrądach. Towarzyszyli nam mieszkańcy oraz partnerzy projektu współpracy: Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska z siedzibą w Suchowoli, Lokalna Grupa Działania „Kalvaria” z siedzibą w Kalwari (Litwa), Partnerskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi na Dzukiji z siedzibą w Wilnie (Litwa). W zorganizowanym ognisku uczestniczyło ponad 50 osób. Niedzielnemu popołudniu w Białogrądach towarzyszyła muzyka oraz tańce litewskie. Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Anny i Stanisława Bałdygi właścicielom zamku za pomoc w zorganizowaniu spotkania.