Szkolenie “Od pomysłu do działania”

wpis w: Aktualności

W dniach 3-4-9 listopada 2016 roku Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zorganizowała w siedzibie w Wojewodzinie cykl szkoleń pn. „Od pomysłu do działania" dotyczący planowanego naboru w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ 6. Programy aktywności lokalnej, który planowany jest do ogłoszenia na przełomie 2016/2017 roku.

Szkolenia przeprowadziła Pani Bożena  Chrząstkowska. Pierwsze spotkanie dotyczyło realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, a w szczególności konstruowania i realizacji Programów Aktywności Lokalnej w ramach instrumentu RLKS. Drugie spotkanie miało na celu omówienie zasad opracowywania i konstruowania programów w aspekcie partnerstwa, obejmowało diagnozę społeczną oraz zespołów  diagnostycznych, trzecie zaś dotyczyło omówienia  podstaw i zasad opracowywania – konstruowania celów, oraz określenie działania, harmonogramu i budżetu przedsięwzięć.

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w szkoleniach pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej i NGO z obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury do których w szczególności skierowane były spotkania. Po trzydniowym cyklu szkoleń uczestnicy wyrazili chęć kolejnego spotkania.