Wyjazd studyjny do Niemiec w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 31 lipiec – 4 sierpień 2018 roku, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  wzięli udział w wyjeździe studyjnym pn. „Odnawialne źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” do Niemiec w ramach projektu współpracy organizowanym wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” .

Wyjazd miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii, rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie OZE przez Lokalne Grupy Działania oraz zapoznanie uczestników z funkcjonującymi  instalacjami OZE na terenie Niemiec. Uczestnicy wyjazdu mogli poznać najnowsze osiągnięcia i rozwiązania z tego zakresu, a także utrwalić sieci kontaktów pomiędzy LGD a liderami OZE. Przedmiotem wyjazdu było zainspirowanie lokalnych liderów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności przywiezionych z wyjazdu.