Wynik Rozeznania Rynku w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2019” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

W wyniku Rozeznania Rynku w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2019” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 dotyczącym organizacji ośmiu imprez plenerowych planowanych do realizacji na ternie gmin członkowskich LGD Biebrzański Dar Natury wpłynęło 3 oferty.

Oferta najkorzystniejsza i wybrana do realizacji:

PHU Iwona Jabłońska
Koszarówka ul.Słoneczna3, 19-200 Grajewo.

Serdecznie Dziękujemy za udział.