Wynik zapytania o cenę w zakresie wyboru prowadzącego cykl szkoleń pn. „Od pomysłu do działania”.

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

W odpowiedzi na rozeznanie rynku w zakresie wyboru prowadzącego cykl szkoleń pn. „Od pomysłu do działania” Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury” informuję, iż wpłynęła 1 oferta.

Oferta najkorzystniejsza i wybrana do realizacji:
Bożena Chrząstkowska

Dziękujemy za udział w zapytaniu o cenę.