Wynik rozeznania Koordynator

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

W odpowiedzi na zapytanie na w zakresie wyboru Koordynatora działań związanych z realizacją LSR na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród, w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natur
od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020 informujemy, iż

oferta najkorzystniejsza i wybrana do realizacji:
Urszula Buławko

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym