“Spotkania dotyczące realizacji LSR połączonych z X warsztatami rękodzieła”

wpis w: 2022, Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Serdecznie zapraszamy  na “Spotkania dotyczące realizacji LSR połączonych z X warsztatami rękodzieła”.
Spotkania są kierowane do mieszkańców z terenu Lokalnej Strategii Rozwoju Biebrzański Dar Natury. W szczególności zapraszamy członków KGW oraz klubów seniora.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury (wówczas decyduje data wpływu do biura LGD, a nie data nadania) lub na e-mail: lgd.biebrza@op.pl (skan podpisanego zgłoszenia, oryginał zgłoszenia będzie trzeba dostarczyć po zakwalifikowaniu się do udziału w operacji) w terminie do trzech dni przed każdym spotkaniem. Decyduje kolejność zgłoszeń !

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy PDF