Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

wpis w: Aktualności, Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza sołtysów,  przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne  Stowarzyszenia, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację  Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

W trakcie spotkania postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Naszym zamiarem jest budowa strategii z udziałem szerokiego grona mieszkańców i licznej reprezentacji podmiotów obszaru. Jednym ze sposobów tego udziału w budowie naszej wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju jest poznanie poglądów na temat problemów obszaru i kierunków zmian jakie powinny być wywołane realizacją strategii.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Liczymy na Państwa Udział !!!