Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

wpis w: Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Liczymy na Państwa Udział !!!