Obowiązek beneficjentów związany z danymi uczestników projektów – Regulacja Omnibus

wpis w: Aktualności
Poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego w kwestii dotyczącej postępowania z danymi osobowymi uczestników projektów Europejskiego Funduszu Społecznego:

W związku z wejściem w życie Omnibus regulation – pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe, Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 przedstawia stanowisko w kwestii postępowania z danymi osobowymi.

Wraz z wejściem w życie przedmiotowej regulacji straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów. Rozporządzenie w tym zakresie działa retrospektywnie i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Oznacza to, że informacje o sytuacji gospodarstw domowych, w już zebranych od uczestników projektów formularzach w wersji papierowej, powinny zostać usunięte. Należy to zrobić zamazując je na zebranych formularzach. Nie należy niszczyć całych formularzy. Usunięciu podlegają następujące pozycje:
-Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących,

  • w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu.

-Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

Powyższą decyzję, w zakresie postępowania z danymi osobowymi uczestników projektów EFS, które zostały zebrane w wersji papierowej i są przetwarzane, należy przekazać Partnerom / Realizatorom projektów oraz zobligować ich do jej zastosowania w możliwie najszybszym terminie.