Zaproszenie na posiedzenie Zarządu – 19.09.2016 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 19 września b. r. /poniedziałek/ o godzinie 1000 w siedzibie LGD Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
  4. Opracowanie wniosku o zmianę Procedur wyboru i oceny operacji pozagrantowych wraz ze zmianą Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
  5. Opracowanie wniosku zmieniającego Lokalną Strategię Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury (poprawa oczywistych omyłek pisarskich).
  6. Omówienie bieżącej działalności LGD, przedstawienie planowanych zadań do realizacji w 2016 roku.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Stanisław Szleter