Fotorelacja ze spotkań dotyczących realizacji LSR połączonych z VIII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Za nami spotkania dotyczące LSR połączone z VIII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego. W tej edycji spotkaliśmy się dziewięciokrotnie: 27 listopada w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym,  28 listopada w Centrum Kultury w Radziłowie, 2 grudnia w Grajewskim Centrum Kultury, 3 grudnia w Domu Kultury w Rajgrodzie, 4 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu, 5 grudnia w Świetlicy wiejskiej w Przytułach, 6 grudnia w Świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie, 9 grudnia w Miejsko-Gminym Ośrodku Kultury w Jedwabnem oraz 11 grudnia w Świetlicy wiejskiej w Brzeźniu.
Spotkania dotyczące realizacji LSR połączone z VIII Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego realizowane były w ramach projektu “Wsparcie na rzecz kosztów bierzących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2019”. Współfinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Celem spotkań było przekazanie uczestnikom informacji o głównych celach LSR a także możliwości realizacji projektów oraz podtrzymania tradycji tworzenia ozdób świątecznych poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzieła. Spotkania upłynęły w miłej i wesołej atmosferze, dzieci oraz dorośli chętnie wykonywały choinki, bombki, wieńce oraz stroiki świąteczne tworząc prawdziwe arcydzieła.
Dziękujemy uczestnikom za tak liczne przybycie.