image_pdfimage_print

Nabór nr 3/2018 – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD  CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie uczestnictwa … czytaj więcej…

Komunikat – nabór nr 8/2017 – Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego

wpis w: EFS 2014-2020 | 0

KOMUNIKAT Z DNIA 5 LUTEGO 2018 r. dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami. Poniżej treść komunikatu i wzór minimalnego zakresu umowy. Komunikat – zmiana wzorów umów Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Komunikat-nabór nr 2/2018 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

wpis w: EFS 2014-2020 | 0

KOMUNIKAT Z DNIA 5 LUTEGO 2018 r. dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami. Poniżej treść komunikatu i wzór minimalnego zakresu umowy. Komunikat – zmiana wzorów umów Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Komunikat-nabór nr 1/2018 PAL

wpis w: EFS 2014-2020 | 0

KOMUNIKAT Z DNIA 5 LUTEGO 2018 r. dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami. Poniżej treść komunikatu i wzór minimalnego zakresu umowy. Komunikat – zmiana wzorów umów Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 20/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr  20/2017– Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, P. … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 20/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w związku z prośbą Beneficjentów, wydłużeniu uległ termin naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na operacje w zakresie: – Naboru nr … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru nr 20/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków “Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … czytaj więcej…

  Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 19/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

  Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia o naborze wniosków (godzina od której można składać wnioski w wersji elektronicznej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 20/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

 Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia o naborze wniosków (godzina od której można składać wnioski w wersji elektronicznej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w … czytaj więcej…

1 2 3 4