image_pdfimage_print

Komunikat dotyczący naboru nr 1/2020 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego, obowiązujący od dnia 14.01.2020 r. (tj. od dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania informuje, iż decyzją Instytucji Zarządzającej  zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach typu projektów nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naborów: 5/2019, 6/2019, 14/2019, 15/2019, 1/2020, obowiązujący od 07.01.2020 r. (tj. dnia opublikowania)

wpis w: EFS 2014-2020 | 0

Komunikat dotyczący zmiany wzoru deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru nr 1/2020, obowiązujący od 2.01.2020 r. , (tj. od dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Komunikat dotyczący skorygowania błędów pisarskich w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr 1/2020 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu … czytaj więcej…

Zapraszamy na doradztwo w związku z ogłoszonym naborem 1/2020

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

W związku z trwającym naborem wniosków nr 1/2020 – typ 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, wszystkich zainteresowanych zapraszamy na indywidualne doradztwo w biurze LGD, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo. Przypominamy, iż jednym z lokalnych kryteriów wyboru operacji jest doradztwo LGD, za które można … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 15/2019 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 15/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego na operacje  … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 14/2019 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 14/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno … czytaj więcej…

Nabór nr 1/2020 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Podniesienia jakości … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naborów: 5/2019, 6/2019, 10/2019, 11/2019, 14/2019 oraz 15/2019, obowiązujący od 25.11.2019 r. (tj. dnia opublikowania).

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Komunikat dotyczący zmiany wzoru deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane … czytaj więcej…

Zapraszamy na doradztwo w związku z ogłoszonym naborem 15/2019

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

W związku z trwającym naborem wniosków nr 15/2019 – typ 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wszystkich zainteresowanych zapraszamy na indywidualne doradztwo w biurze LGD, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo. Przypominamy, iż jednym z lokalnych kryteriów wyboru operacji jest doradztwo LGD, za które można uzyskać 5 pkt. … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący skorygowania błędu pisarskiego w dokumentacji do naboru nr 15/2019 – obowiązujący od 19.11.2019 r. (tj. dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż zmianie uległ : Załącznik nr 1 do Ogłoszenia „Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” Zmiana … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 8