wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

serdecznie zaprasza
na
warsztat refleksyjny

23 luty 2024 r. w godz. 9.00-14.00
w siedzibie LGD Biebrzański Dar Natury

W szczególności zapraszamy członków Zarządu i Rady LGD, przedstawicieli innych LGD, beneficjentów,  przedstawicieli samorządu oraz oczywiście wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne obecności (tel. 86 273 80 44) lub mail: lgd.biebrza@op.pl. do dnia 19.02.2024 r.
Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:
  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
UWAGA!
W siedzibie LGD Biebrzański Dar Natury dostępne są zestawienia danych dotyczące realizacji finansowej LSR i rzeczowej, funkcjonowania LGD i biura za badany okres tj. 2023 r. Na prośbę zainteresowanych istnieje możliwość przesłania materiałów mailowo.
Program Warsztatu refleksyjnego(pobierz)