Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś. Do zdobycia 25 tyś zł.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email
Zadania, na jakie może zostać udzielone finansowe wsparcie, to m.in.: zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, remont i wyposażenie miejsc, pełniących funkcje społeczno-kulturalne, a także zagospodarowanie terenów zielonych.
Wnioski o dofinansowanie składać mogą gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa podlaskiego.
Maksymalna wysokość wsparcia to 25 tys. zł i nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.
Każda gmina może złożyć jeden wniosek.
Dofinansowana inicjatywa może być realizowana tylko w jednym sołectwie (miejscowości), jednej nieruchomości/lokalizacji. Składane w ramach programu wnioski muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji i których zakończenie nastąpi nie później niż 30 października 2022 r.