Komunikat – nabór nr 8/2018 – Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego-obowiązujący od dnia  29.05.2018 r

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż zmianie uległ :

  • Załącznik nr 1 do Ogłoszenia „Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”

Zmiana dotyczy doprecyzowania ogólnego zapisu w części IV.4.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków.

  • Załącznik nr 3 do Ogłoszenia „Wzór oświadczenia do LGD Biebrzański Dar Natury” (w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane załączniki w ramach naboru nr 8/2018:

  1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  2. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Wzór oświadczenia do LGD Biebrzański Dar Natury

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  29.05.2018 r. (tj. dnia publikacji komunikatu)