Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email
Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr  18/2017 –  Rewitalizacja małej skali,  w związku z powyższym w dniu 19 stycznia  b. r. /piątek/  o godz. 16.30  w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Gisztarowicz