Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością doprecyzowania i poprawienia oczywistych omyłek, przekazujemy Państwu do konsultacji projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji :

Projekt zmian lokalnych kryteriów wyboru

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD  do dnia 27.06.2017 do godz. 14:00