Zaliczka

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w związku z wejściem w życie z dniem 10 maja br. ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 57, poz. 351), poniżej znajduje się wniosek wraz z instrukcją do pobrania.
Formularz dotyczy Beneficjentów, o których mowa w art. 3 ww. ustawy z dnia 12 lutego 2010 r., którzy przed dniem jej wejścia w życie złożyli wniosek o przyznanie pomocy i nie korzystają z wyprzedzającego finansowania.
Wniosek o zaliczkę powinien zostać zlożony na udostępnionym formularzu, w miejscu w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, tj.: w LGD w przypadku działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów.

Wniosek o zaliczkę mogą złożyć Beneficjenci następujacych działań finansowanych z PROW 2007 – 2013:
121 Modernizacja gospodarstw rolnych,
123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
311 Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,
312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: – dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
– dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
421 Wdrażanie projektów współpracy,
431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl

Pliki do pobrania: