Konkurs na działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe Projekty i Odnowa i Rozwój wsi,

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte
Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Województwa Podlaskiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działań:
1. Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy
w ramach osi III ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
(konkurs BDN – MP/V/2012)
– limit dostępnych środków 452 107,38 zł.
2. Odnowa i rozwój wsi (konkurs BDN – OW/III/2012)
– limit dostępnych środków 353 100 zł.
3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (konkurs BDN – RN/III/2012)
– limit dostępnych środków 72 747 zł.
4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (konkurs BDN – TM/III/2012)
– limit dostępnych środków 300 000 zł.
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
w terminie od 31 grudnia 2012 r. – 28 stycznia 2013 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 stycznia 2013 r. o godz. 15.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami oraz wersją elektroniczną.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne są:
 

  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok
  • w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.prow.wrotapodlasia.pl, Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury www.lgd-bdn.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
    Aby operacja została wybrana do realizacji niezbędne jest osiągniecie 25 % punktów. 

    Informacje na temat w/w działania udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania lub pod numerem tel. 86 273 80 44.