MAŁE PROJEKTY

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte
Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Województwa Podlaskiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach osi III ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

w terminie od 22 grudnia 2009 r. – 20 stycznia 2010 r.

limit dostępnych środków: 200 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w Grajewie, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 20 stycznia 2010 r. o godz. 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne są:

 

  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok
  • w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury www.lgd-bdn.pl Informacje na temat w/w działania udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania po numerem tel. 86 272 20 88.