Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

W związku z  poprawieniem oczywistych omyłek pisarskich oraz z koniecznością dostosowania do wymogów instytucji wdrażającej przekazujemy Państwu do konsultacji projekt zmian Lokalnej Strategi Rozwoju.

Projekt LSR do konsultacji

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD  do dnia 27.06.2017 r. do godz. 14:00