Pierwsze umowy o dofinansowanie projektów podpisane

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, iż zostały podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Pięć gmin z obszaru naszego LGD  (Grajewo, Bargłów Kościelny, Wąsosz, Rajgród i Radziłów) podpisało  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowy na instalacje OZE w gospodarstwach domowych. Łączna wartość projektów to 3 960 909,34 a dofinansowania 2 672 534,73.

W ramach projektów zostaną zamontowane instalacje solarne na budynkach mieszkalnych na terenie 5-ciu Gmin leżących na obszarze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Łączna planowana liczba instalacji to 314.

Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego,

Zakres: Instalacje OZE w gospodarstwach domowych.