Zarząd stowarzyszenia LGD Biebrzański Dar Natury wybrany

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury wybrany podczas Walnego Zebrania Członków LGD w dniu 19 lutego 2015r.

1) Prezes Stanisław Szleter
2) Wiceprezes Artur Kuczyński
3) Wiceprezes Czesław Ołdakowski
4) Wiceprezes Ireneusz Gliniecki
5) Wiceprezes Krzysztof Milewski
6) Skarbnik Zofia Karwowska
7) członek Maria Fliszewska
8) członek Edyta Duchnowska
9) członek Artur Rafał Wiszowaty
10) członek Jolanta Jadwiga Budzińska