Wynik Rozeznania Rynku – osiem imprez plenerowych

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

 

W wyniku analizy ofert złożonych na organizację ośmiu imprez plenerowych planowanych do realizacji na ternie gmin członkowskich LGD Biebrzański Dar Natury w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, uprzejmie informuję, iż oferta z najniższą ceną i tym samym wybrana do realizacji jest oferta złożona przez PHU Iwona Jabłońska, Koszarówka ul. Słoneczna 3, 19-200 Grajewo.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym !