Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 19/2017

wpis w: Aktualności
image_pdfimage_print

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr 19/2017 – Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, P. 1.2.1 Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej błędnie wskazano numer naboru. Zgodnie z Wytycznymi nr 6/4/2017 Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD otrzymuje numer 1/2018.
W załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonano analogicznych zmian.
Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane Ogłoszenie i załącznik nr 1 do Ogłoszenia:
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Zal_nr_1_Warunki udzielenia wsparcia -obowiązujące od 19.01.2018 r.