Warsztat refleksyjny

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

W dniu 6 lutego 2020 roku w  siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury odbył się warsztat refleksyjny, w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
Celem warsztatu refleksyjnego była analiza procesu wdrażania i jej efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniu.