Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, który wynika z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i dotyczy korekty wartości wskaźników przedsięwzięcia 1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego (dotyczy szkół do 200 uczniów) oraz przesunięcia środków w ramach celu szczegółowego 2.1. Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD z przedsięwzięcia P.2.1.1 na P.2.1.2.

W związku z koniecznością ogłaszania naborów w II półroczu 2019 roku decyzją Prezesa Zarządu uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD Biebrzański Dar Natury  do dnia 23.10.2019 r. do godz. 11:00.